ALT Text Što je sljedivost i zašto je važna za proizvodnju, preradu i distribuciju industrijske konoplje?

Što je sljedivost i zašto je važna za proizvodnju, preradu i distribuciju industrijske konoplje?

Sljedivost nam osigurava da dokažemo poštivanje svih parametara kvalitete odnosno da smo poštovali odgovarajuće uvjete tijekom sjetve, žetve, prerade i slanja te da je konačan proizvod zdravstveno ispravan.

Zakon o hrani kaže da je sljedivost dokumentacije mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.

Svatko tko posluje s hranom mora osigurati točne informacije o njezinu podrijetlu (dobavljaču sirovine), uzgoju (sadnji ili sjetvi), preradi (sušenju) i distribuciji (daljnjoj prodaji u obliku sirovine za, na primjer, proizvodnju hrane ili za proizvodnju u farmaceutskoj industriji). Sljedivost nam osigurava da dokažemo poštivanje svih parametara kvalitete odnosno da smo poštovali odgovarajuće uvjete tijekom sjetve, žetve, prerade i slanja te da je konačan proizvod zdravstveno ispravan.

„S obzirom na to da uzgajamo sirovinu za farmaceutsku i prehrambenu industriju, ne možemo jednostavno posijati sjeme, uzgojiti biljku i na koncu ju prodati. Račun od sjemena i Bio i Eko certifikati nisu dovoljni jer ako tvoja sirovina ide u lijek, moraš znati i potkrijepiti dokumentima što si sve točno, od prvog do zadnjeg koraka, napravio“, započinje priču o „maloj školi sljedivosti“ Andrea Gudac, odgovorna osoba za provođenje standardizacije za farmaceutske kompanije u Canna Trade-u i Hemp Histrici.

Educirala se u Milanu, u Linnea Natural Pharma Solutions, tvrtki specijaliziranoj za proizvodnju lijekova. Kod procesa uzgoja i proizvodnje konoplje, sljedivost je obavezna – od trenutka kupnje sjemena do trenutka kada konoplja izlazi iz skladišta – a o tome da su sve Excel tablice popunjene i da su svi papiri na broju brine upravo ona.

„Kad kupimo sjeme, s njim dobivamo određen certifikat koji potvrđuje da je to sjeme konoplje s europske liste, da je sjeme dobiveno kao Bio i Eko sjeme, da je prodano i plaćeno isključivo legalno itd. Nakon toga slijedi certifikat koji i potvrđuje da je to Bio i Eko i tu kreće moj posao.

Kada odlučimo posijati sjeme, ja moram znati koliko ljudi radi na polju, tko će to sijati, tko je traktorist, koliko je sati utrošeno na sjetvu, koliko će sjemenki biti bačeno u polje, koliko hektara i u koliko redova ćemo sijati, tko će se brinuti za taj usjev…Nitko ne može ući u polje bez mog znanja“, objašnjava Andrea i dodaje da svaki proces ima svoju tablicu, svoju sljedivost.

„Posebna tablica se, na primjer, vodi za temperaturu. Svaki dan upisujemo kolika je bila temperatura zraka ujutro, poslijepodne i navečer. Ako je bilo padalina, koliko ih je bilo, koliko su dugo padale i je li možda bilo i nevrijeme? Ako smo navodnjavali, koliko smo pustili vode? Proces se nastavlja i nakon sjetve. Nakon što pokupimo konoplju, moramo točno znati koliko smo dobili svježe tvari, a koliko, nakon sušenja, suhe tvari.

Koliko smo toga sječkali, koliko osušili, kada smo upalili sušaru, koliko je dugo radila i koja je temperatura bila u prostoriji….“, objašnjava Andrea i dodaje da se, u trenutku kad prerađena konoplja odlazi u distribuciju, s njom šalje i potrebna dokumentacija u kojoj je sadržan iscrpan i detaljan zapis o kretanju biljaka, od sjemena do sušene sirovine. Sve, naravno, u skladu sa strogim pravilima za fazu proizvodnje, prerade i distribucije.