Istrian Hemp

Opći uvjeti poslovanja

Prodavatelj je pravna osoba CANNA TRADE d.o.o. Jasenova 9 Kukci, OIB: 92172466341 koja putem Internetske trgovine na domeni www.hemp-istra.hr prodaje proizvode Kupcu. Kupac je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine tako da Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (garancija) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.


Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti i u pisanom obliku na adresu:

Canna Trade d.o.o.

Stancija Kaligari 3,

52440 Poreč

s naznakom pisani prigovor 


Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Hemp Istra (Canna Trade d.o.o.) obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da se prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje njihovih obaveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hemp Istre (Canna Trade d.o.o.) i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka 

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 - Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

Pristanak

Korištenjem online trgovine pristajete na postupanje s podacima na način opisan u Izjavi o prikupljanju osobnih podataka.

Prodavatelj se obavezuje, da će vaše osobne i ostale podatke, prikupljene u postupku registracije, štititi u skladu sa ZOZP, da ih neće objavljivati trećim osobama te da će ih koristiti isključivo za potrebe ispunjenja narudžbe, ispostavljanja računa i eventualno rješavanje pritužbi i ostale potrebe komunikacije. Prodavatelj se obvezuje da će trajno štititi vaše osobne podatke.

Online trgovina automatski prikuplja neke informacije s vašeg računala. Ove informacije mogu sadržavati; vašu IP adresu, vrstu preglednika, nazive domena, vrijeme pristupa i adrese web stranica koje ste posjetili u našoj online trgovini. Prodavatelj ove podatke isključivo koristi za statistiku o korištenju online trgovine i optimizaciju stranica.


Politika kolačića

Koristimo funkcionalne te Google i Facebook analitičke kolačiće u svrhu unaprjeđenja naših stranica i korisničkog iskustva te analitiku posjeta našim internetskim stranicama.

Koja je svrha obrada podataka?

Sve obrade osobnih podataka koje provodimo vezane su uz pružanje usluga i informacija o našim uslugama

Koji su temelji prikupljanja/obrade podataka?

Osobne podatke prikupljamo temeljem zakonskih i ugovornih obaveza te temeljem vaših privola

Tko ima pristup podacima?

Podacima pristupaju ovlašteni zaposlenici Canna Trade d.o.o. te naši ugovoreni izvršitelji, a dio podataka temeljem zakonski definiranih obaveza ustupamo tijelima javne vlasti.

Internetske stranice drugih kompanija – na našim stranicama povremeno ćete naići na internetske poveznice na stranice drugih kompanija koje nisu u kontroli Canna Trade d.o.o. Canna Trade d.o.o ni u kojem slučaju nije odgovorna za sadržaj, produkte, usluge i postupke drugih kompanija. Poveznice ne predstavljaju sponzorstvo niti povezivanje s tim kompanijama.

Koji je rok pohrane?

Rokovi pohrane definirani su zakonskim i ugovornim obavezama, a dijelom internim aktima.

Koje su mjere zaštite?

Canna Trade d.o.o. provodi adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite sigurnosti osobnih podataka i tako osigurava njihovu točnost, cjelovitost, povjerljivost i pouzdanost.

Kako iskoristiti prava ispitanika?

Zahtjev za ispunjenje prava ispitanika možete predati osobno ili poslati poštom na adresu:

Canna Trade d.o.o.

Stancija Kaligari 3

52440 Poreč

Više informacija o tome kako postaviti navedeni zahtjev moguće je dobiti e-mailom


Informacije o tvrtki

Canna Trade d.o.o

Jasenova 9, kukci

52446 Nova Vas

Adresa elektroničke pošte: info@hemp-istra.hr

Info telefon: 052 823 698

Web trgovina je otvorena za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na email: info@hemp-istra.hr.